Nadzieja w Mroku...

To nie jest naiwna nadzieja. Nadzieja ta nie jest wiarą w to, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej teraz, kiedy widzimy wokół siebie niezliczone dowody ogromnego cierpienia i olbrzymich zniszczeń. Ta nasza nadzieja jest powiązana z szeroką perspektywą i możliwościami, które zachęcają nas do działania albo wręcz się go od nas domagają.
Nic o nas bez nas, ruch kobiecy Gliwice, Pyskowice działamy już ponad 2 lata, rozpoczęliśmy demonstracją sprzeciwu wobec zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

To był początek pandemii. Staliśmy w centrum Gliwic w kolejce trzymając dystans i napisy #piekło kobiet.

Potem działo się wiele – demonstracje, spotkanie, zbieranie podpisów.

Teraz – mamy czas wojny.

Od zawsze jednak nasze działania mają swoje źródło w nadziei.

Nadziei w mroku.

To nie jest naiwna nadzieja. Nadzieja ta nie jest wiarą w to, że wszystko będzie dobrze. Tym bardziej teraz, kiedy widzimy wokół siebie niezliczone dowody ogromnego cierpienia i olbrzymich zniszczeń. Ta nasza nadzieja jest powiązana z szeroką perspektywą i możliwościami, które zachęcają nas do działania albo wręcz się go od nas domagają.

Niech zatem II Gliwicka Manifa będzie też świętem. Tak, wiem – teraz trudno jest świętować.
Ale myślę o święcie w sensie bycia razem, pochwale aktywizmu społecznego, relacji i dawania sobie siły do dalszego działania.

Tej siły będziemy jeszcze długo wszystkie i wszyscy potrzebować.

Zapraszamy na II GLIWICKĄ MANIFĘ

Fotki z Manifowego briefingu Radio IMPERIUM
Nadzieja w Mroku czyli książka Rebecci Solnit

Marzec 2022 r.
Katarzyna Szota-Eksner

Galeria

Geek Factory